اطلاعيه

دانشجويان متقاضي وام شهريه مي توانند از تاريخ 30/11/95  الی 10/12/95 جهت ثبت نام اقدام نمایند.

 (اولویت با دانشجویانی است که زودتر اقدام به ثبت نام نمایند)

(مهلت  ثبت نام تمدید نخواهد شد)

 

دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد حداکثر در 3 نوبت در طول 4نیمسال تحصیلی و مقطع کارشناسی پیوسته حداکثر در 6نوبت در طول 8نیمسال تحصیلی می توانند از تسهیلات صندوق رفاه استفاده نمایند.

سقف وام در هر نوبت برای مقاطع کاردانی و کارشناسی 000/000/3 ریال و برای مقطع کارشناسی ارشد000/500/11 ریال می باشد.

 

مدارك لازم:

1.كپي شناسنامه                                                                           2.كپي كارت ملي(دو رو)

3.فرم مشخصات دانشجويان                                                     4.برگ درخواست وام شهريه

5.اصل سند تعهد ( ضامن کارمند یا بازنشسته ) که در یکی از دفاتر رسمی کشور تنظیم گردیده است

6.تصویر آخرین حکم استخدامی یا بازنشستگی                    7.تصویر آخرین فیش حقوقی

توجه:تمامی گواهی های مذکور باید صرفاً با عنوان صندوق رفاه دانشجویان-وزارت علوم،تحقیقات و فناوری صادر گردد در غیراین صورت فاقد ارزش خواهد بود.

*دانشجويانی كه در ترم های قبل وام دريافت نموده اند براي ثبت نام وام در ترم جاري ملزم به پركردن برگ درخواست وام شهريه مي باشند.*

 

دانشجويان محترم مي توانند فرم هاي وام شهريه را از انتشارات یا از سایت موسسه تهيه نمايند.