شرایط ثبت نام

تمامی دانشجویانی که تاریخ ورود به دانشگاه آنان در مقطع کاردانی پیوسته ، کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد سال 95 و کارشناسی پیوسته سال 93 می باشند. مجاز به ثبت نام در این جشن هستند.

تاریخ پایان ثبت نام : 1397/08/30

( در صورتی که ظرفیت سالن قبل از تاریخ تکمیل گردد ، ثبت نام زودتر پایان می یابد )

مراحل ثبت نام:

مرحله 1: پرداخت هزینه شرکت در جشن مطابق مبلغ اعلامی و طی یک فقره فیش (امکان استرداد وجه واریزی بیشتر از مبلغ مصوب و یا بعد از توقف مرحله ثبت نام و یا در انصراف از شرکت در مراسم به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. )

مرحله 2: تکمیل فرم الکترونیکی ثبت نام

مرحله 3: تحویل اصل فیش واریزی به دفتر امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تا تاریخ 1397/09/10 .

       مبلغ ثبت نام به ازای هر دانش آموخته 550/000 ريال می باشد.

       مبلغ فوق بایستی به شماره حساب سیبای بانک ملی 0104988851008 به نام موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان واریز گردد.

لازم به ذکر است هزینه ثبت نام شامل ارائه خدمات ذیل می باشد:

-       دریافت پکیج

-       شرکت در جشن

-       پذیرایی

-       اعطای لوح و تندیس به دانشجویان در هر رشته

ثبت نام صرفاً به صورت الکترونیکی با مراجعه به وب سایت دانشگاه به آدرس ( http://mirdamad.ac.ir ) قسمت حوزه معاونت دانشجویی صورت می گیرد . از مراجعه حضوری به امور فرهنگی خودداری فرمایید.

نکات ضروری:

** در تمامی مراحل حضور در دانشگاه و مراسم، رعایت شئونات اسلامی و ضوابط دانشگاهی ضرروی است.

** در صورتی که ظرفیت سالن به حداقل 40 نفر برسد جشن دانش آموختگی برگزار می گردد.

** همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در هنگام برگزاری مراسم الزامیست.

** تأکید می شود با توجه به محدودیت ظرفیت ، اولویت با افرادی است که زودتر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند و با اتمام ظرفیت ثبت نام متوقف خواهد شد.

** تحویل فیش پرداختی به دبیرخانه جشن الزامی است لذا خواهشمند است پس از ثبت نام اصل فیش بانکی را به امور دانشجوئی و فرهنگی تحویل فرمایید.

** ( در فیش واریزی شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی و رشته و مقطع تحصیلی به خط خوانا قید شود )

** جهت دریافت لباس فرم دانش آموختگی یک هفته قبل از اجرای مراسم داشتن کارت معتبر (کارت ملی ، شناسنامه ) الزامی است و برای دریافت به امور فرهنگی مراجعه نمایید.

نکته مهم:

شرکت در مراسم صرفاً منوط به پرداخت هزینه اعلام شده و تحویل فیش به دبیرخانه جشن می باشد. که دبیرخانه اسامی تاییده نهایی دانشجویانی که مراحل ثبت نام و تحویل فیش را صورت داده اند را بر روی سایت و یا کانال واحد اعلام می دارد .

لازم به ذکر است اسامی اعلام شده در این لیست نفراتی است که ثبت نام آنها مورد تایید است . در صورت بروز هر گونه مشکل ، و یا داشتن هرگونه سوالی در ارتباط با مراسم می توانید با شماره تلفن های ذیل و یا آدرس تلگرامی امور دانشجویی و فرهنگی تماس حاصل فرمایید .

امور دانشجویی و فرهنگی : 3-32249472-017 داخلی 34

ارتباط با آدمین کانال: @mirdamad_ac

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان