1398
30
اردیبهشت
واحد ثبت خبر : امور پژوهشی  1398/02/30  10:25 AM
 
1397
7
بهمن
گاهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری - شماره 27- دی ماه 1397
واحد ثبت خبر : امور پژوهشی  1397/11/07  10:05 AM
 
1397
7
بهمن
گاهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری - شماره 26- آذرماه 1397
واحد ثبت خبر : امور پژوهشی  1397/11/07  10:03 AM
 
1397
19
آذر
گاهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری - شماره 25- آبان ماه 1397
واحد ثبت خبر : امور پژوهشی  1397/09/19  8:45 AM
 
1397
26
آبان

موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان حامی دومین کنفرانس بین المللی طراحی

معماری، معماری داخلی، طراحی صنعتی
۲-۳ اسفند ۱۳۹۷ | ایران، تهران | سالن  دکتر تورانی دانشگاه الزهراء(س)

واحد ثبت خبر : امور پژوهشی  1397/08/26  9:18 AM
 
1397
9
آبان
گاهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری - شماره 24- مهرماه 1397
واحد ثبت خبر : امور پژوهشی  1397/08/09  11:44 AM
 
1397
26
مهر

اولین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی

واحد ثبت خبر : امور پژوهشی  1397/07/26  10:46 AM
 
1397
3
مهر
گاهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری - شماره 23- شهریور ماه 1397
واحد ثبت خبر : امور پژوهشی  1397/07/03  11:57 AM
 
1397
1
مرداد
فرمت نگارش  تمامی رشته های کارشناسی ( به عنوان مثال معماری )
واحد ثبت خبر : امور پژوهشی  1397/05/01  11:14 AM
 
1395
20
آذر

رتبه بندی علمی موسسه غیرانتفاعی
بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی، علوم زیستی و علوم اجتماعی

http://www.civilica.com/ScientometricsType-5.html

 

واحد ثبت خبر : امور پژوهشی  1395/09/20  12:15 PM
 
123
Rss