1397
30
آبان

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته های ساخت و تولید، الکترونیک، و کنترل و کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری و الکتروتکنیک-برق صنعتی  و کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر ورودی سال 91 که پرونده آنها کامل است (نقص پرونده ندارند) می توانند جهت دریافت دانشنامه به اداره فارغ التحصیلان مراجعه نمایند.

 1397/08/30  1:24 PM
 
1396
3
آبان

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته های نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر، عمران و معماری و کاردانی پیوسته نرم افزار ورودی سال 91 که پرونده آنها کامل است (نقص پرونده ندارند) می توانند جهت دریافت دانشنامه به اداره فارغ التحصیلان مراجعه نمایند.

 1396/08/03  8:35 AM
 
1395
8
شهریور

کلیه دانشجویان تا ورودی سال 90 که پرونده آنها کامل است (نقص پرونده ندارند) می توانند جهت دریافت دانشنامه به اداره فارغ التحصیلان مراجعه نمایند.

 1395/06/08  7:48 AM
 
1395
4
اردیبهشت

دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته های نرم افزار، عمران و معماری و کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری ورودی سال 90 که پرونده آنها کامل است (نقص پرونده ندارند) می توانند جهت دریافت دانشنامه به اداره فارغ التحصیلان مراجعه نمایند.

 1395/02/04  12:16 PM
 
1395
4
اردیبهشت

کلیه دانشجویان تا ورودی سال 89 که پرونده آنها کامل است (نقص پرونده ندارند) می توانند جهت دریافت دانشنامه به اداره فارغ التحصیلان مراجعه نمایند.

 1395/02/04  12:14 PM
 
Rss