1394
12
دی
بازدید دانشجویان گروه مکانیک از کارخانه کیمیا چوب گلستان
 1394/10/12  8:04 AM
 
1394
1
تیر

بازدید دانشجویان گروه مکانیک از کارخانه شیر پگاه گلستان

واحد ثبت خبر : مدیرگروه مکانیک  1394/04/01  11:47 AM
 
1394
5
خرداد
بازدید دانشجویان گروه مکانیک از کارخانه دلند الکتریک
واحد ثبت خبر : مدیرگروه مکانیک  1394/03/05  8:48 AM
 
1393
14
بهمن
دانشجویانی که علاقمند به شرکت در دوره تخصصی ماشینهای کنترل عددی میباشند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ساعت 8 صبح روز شنبه 18 بهمن ماه به مرکز اموزش فنی و حرفه ای واقع در کیلومتر 3 جاده اق قلا مراجعه نمایند. جلسه اول جهت هماهنگی کلاسها میباشد و حضور در آن الزامی است.
واحد ثبت خبر : آموزش مکانیک  1393/11/14  1:31 PM
 
1393
28
دی

برگزاری دوره تخصصی کار با ماشینهای کنترل عددی (CNC)

 1393/10/28  11:19 AM
 
1393
6
دی
بازدید دانشجویان گروه مکانیک از کارخانه ذوب شمال
واحد ثبت خبر : مدیرگروه مکانیک  1393/10/06  11:55 AM
 
Rss