1396
24
دی
تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 97-1396
واحد ثبت خبر : اداره آموزش  1396/10/24  9:28 AM
 
1395
7
بهمن
تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395

واحد ثبت خبر : اموزش  1395/11/07  11:41 AM
 
1395
17
مرداد
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395
واحد ثبت خبر : اداره آموزش  1395/05/17  11:06 AM
 
1395
8
تیر

بر اساس بخشنامه شماره 1/16037 تاریخ 95/03/26 سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون سراسری سال 95 در تاریخ 24 و 25 تیرماه  برگزار می شود. همچنین تاریخ پیش بینی شده اعلام نتیجه هفته آخر شهریور و تاریخ پیش بینی شده ثبت نام از پذیرفته شدگان روزهای 3 تا 6 مهرماه سال 95 می باشد.

واحد ثبت خبر : اداره آموزش  1395/04/08  12:12 PM
 
1394
6
دی
تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي95-1394
واحد ثبت خبر : اداره آموزش  1394/10/06  12:12 PM
 
1394
3
شهریور

تقويم آموزشي نيمسال   اول سال تحصيلي95-1394

واحد ثبت خبر : آموزش  1394/06/03  10:16 AM
 
1393
20
بهمن

تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي94-1393

واحد ثبت خبر : آموزش  1393/11/20  7:44 AM
 
1393
15
تیر
واحد ثبت خبر : اداره آموزش  1393/04/15  9:32 AM
 
Rss