1-      اصل گواهینامه دیپلم و پیش دانشگاهی و تصویر برابر با اصل آن (مختص دانشجویان کاردانی و کارشناسی پیوسته )

2-      اصل ریزنمرات تایید شده دیپلم و پیش دانشگاهی (مختص دانشجویان کاردانی و کارشناسی پیوسته)

 

3-       دانشنامه دوره کاردانی و تصویر برابر با اصل آن (مختص دانشجویان کارشناسی ناپیوسته)

4-        اصل ریزنمرات تایید شده دوره کاردانی (مختص دانشجویان کارشناسی ناپیوسته)

 

5-       دانشنامه دوره کاردانی و کارشناسی و تصویر برابر با اصل آن (مختص دانشجویان کارشناسی ارشد که کارشناسی آنها ناپیوسته بوده)

6-        اصل ریزنمرات تایید شده دوره کاردانی و کارشناسی (مختص دانشجویان کارشناسی ارشد که کارشناسی آنها ناپیوسته بوده)

 

7-        دانشنامه دوره کارشناسی و تصویر برابر با اصل آن (مختص دانشجویان کارشناسی ارشد)

8-        اصل ریزنمرات تایید شده دوره کارشناسی (مختص دانشجویان کارشناسی ارشد)

 

9-       نامه تسویه حساب از صندوق رفاه (مختص دانشجویانی که از تسهیلات صندوق رفاه استفاده کرده اند)

10-    اصل گواهینامه موقت (دوره تحصیلی میرداماد)

11-    کارت پایان خدمت یا معافیت (برای برادران)

12-    یک قطعه عکس 4*3

توجه : دانشنامه و ریز نمرات فقط به خود شخص  تحویل می گردد . (قبل از مراجعه جهت دریافت دانشنامه ، از کامل بودن پرونده تحصیلی خود اطمینان یابید.)